GIA VỊ NHẬP KHẨU

GIA VỊ ĐƠN CHẤT

Gia vị đơn chất

Bột nhục đậu khấu Nahas

25.000 VND

Gia vị đơn chất

Muối hồng Himalaya Nahas

15.000 VND

Gia vị đơn chất

Lá nguyệt quế Bay leaves

25.000 VND
25.000 VND

Gia vị đơn chất

Lá hương thảo khô Nahas

25.000 VND
30.000 VND

Gia vị đơn chất

Hạt Caraway Nahas

70.000 VND

Gia vị đơn chất

Bột ớt Hàn Quốc Nahas

20.000 VND

GIA VỊ HỖN HỢP CHẾ BIẾN

Gia vị hỗn hợp chế biến

Gia vị cajun Nahas

70.000 VND

Gia vị hỗn hợp chế biến

Hỗn hợp thảo mộc Nahas

25.000 VND

GIA VỊ HỖN HỢP CHẤM