GIA VỊ TRONG NƯỚC

GIA VỊ ĐƠN CHẤT

Gia vị đơn chất

Bột gạo rang Nahas

Liên hệ
20.000 VND

Gia vị đơn chất

Bột gừng nguyên chất Nahas

15.000 VND

Gia vị đơn chất

Bột hành nguyên chất Nahas

15.000 VND

Gia vị đơn chất

Bột ớt nguyên chất Nahas

15.000 VND

Gia vị đơn chất

Bột nghệ nguyên chất Nahas

15.000 VND
20.000 VND

Gia vị bán chạy

Thảo quả khô Nahas

20.000 VND

Gia vị đơn chất

Hạt tiêu đen Nahas

25.000 VND

Gia vị bán chạy

Hạt mắc khén nguyên chất

15.000 VND

Gia vị đơn chất

Hạt dổi nếp rừng Nahas

150.000 VND
15.000 VND

Gia vị đơn chất

Bột riềng khô nguyên chất

15.000 VND
35.000 VND

GIA VỊ HỖN HỢP CHẾ BIẾN

Gia vị hỗn hợp chế biến

Gia vị Tần Hầm Lẩu Nahas

Liên hệ

Gia vị hỗn hợp chế biến

Cari Ấn Nahas

20.000 VND

Gia vị hỗn hợp chế biến

Gia vị phở bò Nahas

Liên hệ

Gia vị hỗn hợp chế biến

Gia vị ướp hải sản Nahas

20.000 VND

Gia vị hỗn hợp chế biến

Gia vị sốt vang Nahas

20.000 VND

Gia vị hỗn hợp chế biến

Gia vị bò kho Nahas

20.000 VND

GIA VỊ HỖN HỢP CHẤM

Gia vị hỗn hợp chấm

Gia vị chấm Tây Bắc Nahas

20.000 VND

Gia vị hỗn hợp chấm

Muối tiêu hồng nguyên chất Nahas

15.000 VND

Gia vị hỗn hợp chấm

Muối ớt chay Nahas

15.000 VND

Gia vị hỗn hợp chấm

Muối ớt tôm đặc sản Tây Ninh

15.000 VND